Zahtjev raspoloživosti sobe

Ispuni obavezna polja (*) donjeg obrasca i čim to bude moguće dobiti ćeš e-mail s odgovorom na tvoje zahtjeve od našeg personala. Ako odgovor bude zadovoljio tvoja očekivanja moći ćeš, unutar rokova o kojima ćemo te obavjestiti u e –mailu, potvrditi tvoju rezervaciju slanjem podataka tvoje kreditne kartice putem sigurnog obrasca.

Not all of the required fields, highlighted, are compiled

  PODATCI O BORAVKU


  OSOBNI PODATCI

  

  Obavijest u svezi obrade osobnih podataka

  U smislu članka 13 Zakonskog dekreta broj 196/2003 (kodeks o zaštiti osobnih podataka) naslovnik obrade Vas obavješćuje da:
  a) će obrada Vaših osobnih podataka biti izvršena u smislu:
  1. ugovornih obaveza: pružanja imovine i usluga gostima,
  2. legalnih obaveza: fakturiranja, upisivanja i obvezatne registracije računovodstva, obavješćivanja službenih organa koji to zatraže;
  3. obavješćivanja bankarskih i sličnih institucija, zbog aktivnosti vezane uz naplatu potraživanja i zbog ostalih potreba ugovornih obaveza;
  4. ponude usluga za vrijeme boravka (usluge tajništva, primopredaja pošte, rezerviranja vanjskih usluga) ili naknadno (obavješćivanje o posebnim ponudama, događajima i slično)

  Obrada će se vršiti ručno i/ili strojno automatskim sredstvima koji su u stanju memorirati, obraditi i slati te podatke sa striktno sličnom logikom i s istim ciljem, na osnovu podataka u našem posjedu o s obvezom, s vaše strane, da nas čim prije obavijestite o eventualnim ispravcima, integracijama i upotpunjavanja;

  b) U slučaju da ne pristanete na obradu iz stavki 1, 2 i 3 prethodnog članka a) posljedice će biti slijedeće:
  1. biti će nemoguće nastaviti odnos, odnosno izvršiti neke radnje, ako su podaci potrebni za izradu izvještaja ili iste te radnje;
  2. biti će nemoguće izvršiti neke radnje koje pretpostavljaju priopćenje istih podataka osobama i ustanovama koji su funkcionalno vezani za obradu istih podataka;
  3. biti će nemoguće obavijestiti o podacima subjekte koji se bave drugim aktivnostima, ne funkcionalno vezanih uz izvršenje izviješća.

  c) Osim našem personalu koji je zadužen za obradu Vaši će se podaci moći dostaviti i:
  1. hoteljerskim ustanovama koje će vas ugostititi;
  2. računovođi (za administrativni dio obrade);
  3. javnim i privatnim ustanovama također u slučaju kontrole i provjere;
  4. subjektima koji zakonom imaju pravo pristupa Vašim osobnim podacima;
  5. vanjskim dostavnim tvrtkama roba i usluga.

  d) u svakom trenutku Vi ćete moći ostvariti Vaša prava u odnosu na naslovnika obrade, u smislu odredbi iz članka 7 zakonskog dekreta broj 196/2003 kojeg ovdje, za vašu komotnost, objavljujemo u cijelosti:

  Članak 7. Pravo pristupa osobnim podacima i ostala prava
  1. Zainteresirani ima pravo da dobije potvrdu o postojanju ili nepostojanju osobnih podataka koji se na njega odnose, iako su isti još neregistrirani ili su još u nerazumnoj formi.
  2. Zainteresirani ima pravo da dobije objašnjenje:
  a. o podrijetlu osobnih podataka;
  b. o svrhovitosti i pojedinostima obrade;
  c. o logici koja se primjenjuje u slučaju da se podaci obrađuju pomoću elektronskih strojeva;
  d. o identifikacijskim ekstremima naslovnika, odgovornih osoba i predstavnika imenovanog u smislu članka 5, stava 2;
  e. o osobama i ustanovama odnosno o kategorijama osoba i ustanova kojima se osobni podaci mogu dostaviti, odnosno o osobama i ustanovama koji smiju dobiti i koristiti iste u svojstvu područnog državnog službeno imenovanog predstavnika:
  a. na dotjerivanje i ispravak podataka, odnosno upotpunjavanje istih kada je to u njegovom interesu;
  b. na brisanje, pretvaranje u anonimnu formu ili blokiranje podataka obrađenih protivno zakonu, uključujući i one podatke koje nije trebalo sačuvati u svezi s razlogom zbog kojeg su bili prikupljeni i naknadno odrađeni;
  c. na dobivanje potvrde o tome da su postupci o kojima se govori pod slovima a) i b) izvršeni i da su osobe koje su doznale sadržaj podataka obavještene o tome, osim u slučaju u kojem se takav postupak pokaže nemogućim ili predviđa uporabu sredstava čija je vrijednost evidentno nerazmjerna zakonom zajamčenom pravu zaštite.
  4. Zainteresiani ima pravo da se sasvim ili djelomice protivi obradi podataka koji se na njega odnose:
  a. iz vlastitih zakonitih razloga, pogotovo ako su u svezi sa svrhom prikupljanja podataka;
  b. iz razloga što ne želi da se njegovi podaci koriste za slanje propagandnog materijala, direktnu prodaju ili za tržišna istraživanja i u marketinške svrhe.

  *

  Slažem se za primanje Newslettera