Povpraševanje o razpoložljivosti

Izpolnite zahtevana polja (*) v spodnji obrazec in prejeli boste odgovor preko e-pošte . Če ste zadovoljni z odgovorom, lahko potrdili rezervacijo , v skladu s pogoji iz e-pošte, da nam pošljete svoje podatke o kreditni kartici z varno obliko ali z bančnim nakazilom ali položnico.

Non tutti i campi obbligatori, messi in evidenza, son stati compilati

  REZERVACIJA DATA


  Prijavitelj

  Informacija o obdelavi osebnih podatkov

  V smislu 13. člena Zakonske uredbbe 196/2003 (predpis v zvezi z varovanjem osebnih podatkov), vas upravljavec osebnih podatkov obvešča da:
  a) obdelava vaših osebnih podatkov se bo opravljala za izvajanje:
  1. Pogodbenih obveznosti: dobava stvari in storitev gostom;
  2. Zakonskih obveznosti: izdajanje računov, dopisov, obveznih računovodskih knjiženj, sporočanje pooblaščenim organom, če to zahtevajo;
  3. Posredovanje bančnim ustanovam in podobno, za izvrševanje izterjav dolgov in druga dejanja, povezana z izvrševanjem pogodbenih obveznosti;
  4. Ponudbe storitev med bivanjem (tajniške storitve, dostava korespondence, rezervacije storitev zunanjih ponudnikov) ali storitev po zaključku bivanja (sporočanje o posebnih ponudbah, dogodkih in podobno;

  Obdelava podatkov se bo opravljala ročno in/ali avtomatsko, s shranjevanjem, upravljanjem in posredovanjem samih podatkov, z logiko, ki se nanaša izključno na sam namen, na podlagi podatkov v naši posesti in z vašo obvezo, da nam takoj sporočite vse morebitne spremembe, dopolnila in posodobitve.

  b) v primeru, da ne dovolite obdelave, navedene v točkah 1, 2 in 3 tega odstavka, iz tega izhaja:
  1. Nezmožnost vzpostavitve in nadaljevanja razmerja in s tem opravljanja nekaterih postopkov, če so ti podatki potrebni za izvrševanje razmerja oziroma postopka;
  2. Nezmožnost izvrševanja nekaterih postopkov, ki temeljijo na posredovanju teh podatkov in so funkcionalno povezani z izvršitvijo samega postopka;
  3. Podatki se ne posredujejo osebam, izvajalcem dodatnih dejavnosti, ki niso funkcionalno povezane z razmerjem;

  c) Razen pooblaščenemu osebju znotraj same družbe, ki s temi podatki upravlja, se bodo vaši podatki lahko posredovali:
  1. Hotelskim ustanovam, ki vas bodo gostile;
  2. Davčnim svetovalcem ( za administrativne postopke;
  3. Javnim in zasebnim ustanovam, tudi za inšpekcijske preglede in preverjanja;
  4. Subjektom, ki jim dostop do vaših podatkov omogočajo zakonska določila;
  5. Zunanjim dobaviteljem blaga in storitev.
  d) vaše pravice do upravljavca osebnih podatkov, na podlagi 7. člena Zakonske uredbe št. 196/2003, lahko uveljavljate v vsakem trenutku, te pa v celoti zajemajo:

  Člen 7. Pravica do vpogleda v osebne podatke in druge pravice
  1. Posameznik ima pravico pridobiti potrditev o obstoju nanj nanašajočih se osebnih podatkov, tudi če niso še vnešeni v zbirko podatkov ter njihovo posredovanje v razumljivi obliki;
  2. Posameznik ima pravico pridobiti pojasnilo o:
  a. viru osebnih podatkov;
  b. namenu in načinu obdelave podatkov;
  c. logično-tehničnih metodah obdelave, če se izvaja avtomatizirana obdelava osebnih podatkov;
  d. osebnih podatkih lastnika, odgovornih osebah in pooblaščenem predstavniku, na podlagi 2. odstavka 5. člena;
  e. seznamu uporabnikov ali kategorijah uporabnikov, ki se jim lahko posredujejo osebni podatki in jim je omogočen dostop do podatkov kot pooblaščenim osebam na ozemlju države, odgovornim osebam ali pooblaščencem;
  3. Posameznik ima pravico do:
  a. posodobitve, popravka ter če to zahteva tudi združitve podatkov
  b. izbrisa, spremembe v anonimno obliko ali blokiranja podatkov, ki se obdelujejo v nasprotju z zakonskimi določili, vključno s tistimi, ki jih ni potrebno hraniti glede na namen, zaradi katerega se jih je pridobilo in naknadno obdelovalo;
  c. potrditve, da so bili postopki, opisani pod a) in b), tudi v smislu njihove vsebine, posredovani vsem uporabnikom, katerim so bili posredovani osebni podatki posameznika razen, če izpolnitev te pravice ne bi bila mogoča ali bi to pomenilo nesorazmerno velik napor glede na varstvo pravice;
  4. Posameznik ima pravico ugovora, delno ali v celoti:
  a. iz osebnih razlogov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, čeprav ustrezajo namenu zbiranja podatkov;
  b. če se osebni podatki obdelujejo za namen pošiljanja reklamnega materiala, neposredne prodaje ali izvajanja tržnih raziskav ter komercialnega sporočanja;

  *

  Strinjam se s prejemanjem vaših obvestil