Hotel Romantik di Venice

Tempahan > Tempahan online

Jika anda tidak dapat mencari kadar dan jenis bilik yang anda inginkan (khususnya Double Classic), isikan borang PERMINTAAN KETERSEDIAAN dan pegawai kami akan bersedia membantu anda.

Menyemak kadar dan ketersediaan dalam talian

Adakah anda ingin memeriksa harga atau ketersediaan dengan segera atau membuat tempahan sekarang? Sila gunakan sistem kami.
Jika sistem kami tidak memenuhi keperluan anda, sila hubungi kami menggunakan borang permintaan ketersediaan untuk memeriksa jika ada pembatalan saat-saat akhir.

permintaan maklumat

Adakah anda lebih gemar meminta maklumat melalui e-mel kepada kakitangan kami? Adakah anda mempunyai sebarang keperluan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem tempahan dalam talian kami? Isikan borang permintaan ketersediaan dan anda akan menerima semua balasan yang anda mahukan terus ke alamat e-mel anda!

Transaksi selamat
Laman ini menggunakan pelayan selamat bagi pengesahan tempahan kad kredit yang mematuhi enkripsi Lapisan Soket Selamat (SSL) 256 bit bertaraf dunia.

Hotel Giorgione - GE.AL.VE srl • SS. Apostoli, 4587 - 30121 Venice, Itali - Tel. 39.041.5225810 • Faks 39.041.5239092
VAT no. 02336780271 •  info@hotelgiorgione.com